Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Imihlangano Yethu Yebandla

Yazi ngemihlangano yethu. Fumana umhlangano oseduze nawo.

Fumana Indawo Ehlanu Kwakho

Kwenzekani EmiHlanganweni Yethu?

AboFakazi bakaJehova baba nemihlangano yokukhululekela kabili ngeveke. (Hebheru 10:24, 25) Emihlanganweni, okungeyawo woke umuntu othanda ukuhlanganyela kiyo, sihlolisisa lokho iBhayibheli ekutjhoko nokuthi singazisebenzisa njani iimfundiso zayo ekuphileni kwethu.

Esikwenzako kanengi kufaka hlangana imikhulumiswano nabalaleli, epheze ifane nemikhulumiswano yeklasini. Imihlangano le ivulwa beyiphethwe ngengoma nomthandazo.

Akutlhogeki ube ngomunye waboFakazi bakaJehova bona uze emihlanganweni yethu. Woke umuntu uyamenywa. Kungenwa simahla. Akuthathwa kongozelo.

 

Funda Okungeziweko

BOBANI ABENZA INTANDO KAJEHOVA NAMHLANJESI?

Injani Imihlangano YaboFakazi BakaJehova?

Ukhe wazibuza na bona kwenzekani emihlanganweni yethu? Asingabazi bona uzoyithabela ifundo yeBhayibheli esezingeni eliphakemeko.

OKUBUZWAKO

Amabandla WaboFakazi BakaJehova Ahlelwe Njani?

Funda ukuthi sisifumana njani isiluleko nesinqophiso emabandleni.