Khewubone ukuthi iBhayibheli lingakusiza njani uthole iimpendulo zemibuzo ekutshwenyako epilweni.