Qobe mnyaka, iinqhema ezikulu zaboFakazi bakaJehova zihlangana ndawonye emihlanganweni emikhulu yamalanga amathathu. Funda okungeziweko ngezenzakalwezi zaqobe mnyaka.