Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

UNGALAHLI ITHEMBA!

UmHlangano WesiFunda WaboFakazi BakaJehova Wango-2017

Siyakumema bona ube khona emhlanganweni omkhulu wamalanga amathathu waboFakazi bakaJehova.

OKUSEHLELWENI

  • Iinkulumo Nekulumiswano: Zizokufundisa indlela uZimu aqinisa ngayo abantu bemihlobo yoke.​—Roma 15:5.

  • Amavidiyo: Azokuvezela bonyana imvelo neBhayibheli zisifundisa njani ukukghodlhelela.

  • Ama-movie: Qobe ntambama, uzokubukela umndeni owafunda isifundo emezwini kaJesu athi: “Khumbulani umkaLothi.”​—Lukasi 17:32.

  • Ikulumo YeBhayibheli: NgoSondo ekuseni, uzokulalela ikulumo ezokukhuthaza tle ethi “Ungathomi Ulahle Ithemba!”

NGABANJANI ABAMENYWAKO?

Kumenywa Woke Umuntu. Akungenwa ngemali, begodu angekhe ibe khona ikongozelo.

Qala ihlelo elipheleko bese ubukele nevidiyo ekhuluma ngalokho okwenzeka emihlanganwenethu emikhulu.

Fumana Indawo Ehlanu Kwakho

Godu Qala

IHlelo LoMhlangao WesiFunda ka-2017

Funda Okungeziweko

IMIHLANGANO EMIKHULU

Isiqetjhana Sevidiyo: Imihlangano Emikhulu Yaqobe Mnyaka YaboFakazi BakaJehova

Bona ukuthi kubayini iingidi ziya esenzakalweni esikhethekilekwesi.

BOBANI ABENZA INTANDO KAJEHOVA NAMHLANJESI?

Kubayini AboFakazi BakaJehova Baya Emihlanganweni Emikhulu?

Qobe mnyaka, sihlangana ndawonye emihlanganweni emithathu ekhethekileko. Ungazuza njani emihlanganweni le?