Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

AboFakazi BakaJehova Bayayikholelwa Na Ifundiso Yendalo?

AboFakazi BakaJehova Bayayikholelwa Na Ifundiso Yendalo?

Awa. AboFakazi bakaJehova bakholelwa bona nguZimu owabumba zoke izinto. Kodwana asivumelani nefundiso yendalo. Ngani, ngoba imibono eminengi yefundiso leyo ayivumelani neBhayibheli. Cabangela iimbonelo ezilandelakwezi:

  1. Amalanga asithandathu wokudala. Abakholelwa efundisweni le batjho indalo yabunjwa ngamalanga asithandathu wamambala. Kodwana ibizo elithi “ilanga” eBhayibhelini lingaqalisela esikhathini esithe ukunaba.—Genesisi 2:4; IRhubo 90:4.

  2. Iphasi linesikhathi esingangani likhona. Amanye wakholwa wefundiso le, afundisa bona iphasi lineenkulungwana ezimbalwa kwaphela likhona. Nokho, ngokweBhayibheli, iphasi nendawo yoke kwathoma ukuba khona ngaphambi kwamalanga asithandathu wokudala. (Genesisi 1:1) Ngokwebangelo-ke, nakuziwa erhubhululweni lesayensi eliveza ukuthi iphasi linamabhiliyoni weminyaka likhona, aboFakazi bakaJehova bavumelana nalo ngokungananazi.

Ukuthi aboFakazi bakaJehova bakholelwa endalweni, akutjho ukuthi bajamelene nesayensi. Esikukholelwako kukuthi isayensi yamambala iyavumelana neBhayibheli.