Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Kubayini AboFakazi BakaJehova Bangawagidingi Ama-Easter?

Kubayini AboFakazi BakaJehova Bangawagidingi Ama-Easter?

Indlela abanye abasithatha ngayo

Inolwana: Okwenza aboFakazi bakaJehova bangawagidingi ama-Easter kukobana abasimaKrestu.

Iqiniso: Sikholelwa bona uJesu Krestu Mphulusi wethu, begodu senza koke esingakwenza ‘ukulandela emtlhaleni wakhe.”—1 Pitrosi 2:21; Luka 2:11.

Inolwana: Anikholelwa bona uJesu wavuswa kwabafileko.

Iqiniso: Siyakholelwa ekuvusweni kwakaJesu Krestu; sikuqala njengisisekelo sekholo lobuKrestu begodu siyakukhanyisa nekutjhumayeleni kwethu.—1 Korinte 15:3, 4, 12-15.

Inolwana: Nina aninamsebenzi nokuthi abantwana benu baphundwa bumnandi bangeenkhathi zama-Easter.

Iqiniso: Siyabathanda abantwana bethu—sizinikela isikhathi esaneleko sokubabandula nokubathabisa.—Titosi 2:4.

Kubayini aboFakazi bakaJehova bangawagidingi ama-Easter?

  • Ukugidinga amaholideyi we-Easter akukho eBhayibhelini.

  • UJesu wathi sikhumbule ukufa kwakhe ingasi ukuvuswa kwakhe. Qobe mnyaka sibamba isiKhumbuzo sokufa kwakhe ngokuvumelana ne-almanaga yeBhayibheli ilunar.—Luka 22:19, 20.

  • Sikholelwa bona umsuka weemfundiso zama-Easter ovela esikweni lakade lenzalo, wenza i-Easter ingamukeleki kuZimu. UZimu ‘unesikhwele,’ yeke akafuni nasimlotjhako simhlanganise nenzinye izinto.—Eksodosi 20:5; 1 AmaKhosi 18:21.

Sikholelwa nekutheni isiqunto sethu sokungagidingi i-Easter sisekelwe ngokuzikileko eBhayibhelini, okungilo elikhuthaza ‘ubuhlakani nokuhlolisisa’ kunokumane ulandele amasiko wabantu. (IzAga 3:21; Matewu 15:3) Nanyana sicoca nabantu ngokuthi siyiqala njani i-Easter, sisalihlonipha nelungelo lomuntu lokuzikhethela lokho afuna ukukwenza.—1 Pitrosi 3:15.

 

Funda Okungeziweko

IINDABA EZIMNANDI EZIVELA KUZIMU!

Ungayibona Njani Ikolo Yeqiniso?

Kghani kunekolo yinye kwaphela yeqiniso? Cabangela izinto ezihlanu ezibonakalisa abakhulekeli nekolo yeqiniso.