Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Inga-kghani AboFakazi BakaJehova Balihlelo Lepolotiki YobuZayoni BobuJuda?

Inga-kghani AboFakazi BakaJehova Balihlelo Lepolotiki YobuZayoni BobuJuda?

Akusinjalo nakancani. AboFakazi bakaJehova bamaKrestu afundisa ngeBhayibheli. Nanyana amanye amasondo afundisa ukuthi ukuhlangana kwamaJuda ePhalestina bekuhlobene nesiphorofido esingokomtlolo, aboFakazi bakaJehova abayingeni yombono loyo. Abakholelwa nekutheni indabamlingwa engokwepolotiki leyo ikhona emiTlolweni. Eqinisweni, imiTlolo akunala isekela khona aborhulumende babantu, namkha inyule omunye umhlobo wabantu kunomunye. IsiThala, umagazini osemthethweni waboFakazi bakaJehova sayibeka yakhanya nasithi: “ImiTlolo ayiyisekeli nakancani ipolotiki yobuZayoni bobuJuda.”

I-Encyclopædia Britannica ihlathulula ubuZayoni bobuJuda “njengehlelo lepolotiki yobuJuda umnqopho walo ebekukusekela isitjhaba samaJuda ePhalestina.” Burabhulwe kwezekolo nezepolotiki. UbuZayoni bobuJudobo aboFakazi bakaJehova ababuqali njengefundiso yezekolo, begodu abayingeni yepolotiki yezekolo.

Ihlangano yaboFakazi bakaJehova iyikolo, begodu ayihlanganyeli kwezepolotiki, okufaka hlangana nobuZayoni bobuJuda. Ukungathathi hlangothi kwezepolotiki bekuvele kusisiga saboFakazi bakaJehova, kangangobana kwezinye iinarha aboFakazi babe babhesela ukutlhoriswa kunokungenela zepolotiki. Esikholelwa kikho kukuthi, mBuso kaZimu wezulwini kwaphela ongaletha ukuthula kwamlibe ephasineli; akunarhulumende womuntu namkha ihlelo elithileko elingakwenza lokho.

Ikambisolawulo eyihloko yaboFakazi bakaJehova ephasini loke, kulalela imithetho yabasemagunyeni. Abajamelani naphetheko kurhulumende begodu abahlanganyeli emigurugurwini yezombanganarha.