Dlulela kokumunyethweko

Kubayini Sisebenzisa Ibizo Elithi AboFakazi BakaJehova?

Kubayini Sisebenzisa Ibizo Elithi AboFakazi BakaJehova?

UJehova libizo lakaZimu, njengombana lifumaneka eBhayibhelini. (Eksodosi 6:3; IRhalani 83:18) Ufakazi mumuntu okhuluma ngemibono namtjhana amaqiniso aqiniseka ngawo.

Ngalokho, ibizo lethu elithi aboFakazi bakaJehova lisiveza njengesiqhema esikhuluma iqiniso ngoJehova, umBumbi wazo zoke izinto. (IsAmbulo 4:11) Sifakaza ebantwini ngendlela esiphila ngayo nangokuhlanganyela nabo lokho esikufunde eBhayibhelini.—Isaya 43:10-12; 1 Pitrosi 2:12.