Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

AboFakazi bakaJehova Bayakwamukela Na Ukulatjhwa Esibhedlela?

AboFakazi bakaJehova Bayakwamukela Na Ukulatjhwa Esibhedlela?

Iye aboFakazi bakaJehova bayayamukela imithi nokwelatjhwa esibhedlela. Nanyana silinga ukusororha imizimba yethu siyibulunge iphilile, ngas’ khathi ‘siyamtlhoga udorhodere.’ (Lukasi 5:31, Easy-to-Read Version) Eqinisweni, nabanye baboFakazi bakaJehova bayaba bodorhodere njengombana bekunjalo nangoLukasi umKrestu wekhulu lokuthoma.—Kolose 4:14.

Nokho, ezinye iindlela zokwelatjhwa ziyatjhayisana neenkambiso-lawulo zeBhayibheli, yeke ukwelatjhwa okunjalo asikwamukeli. Ngokwesibonelo, asikwamukeli ukuthelwa iingazi ngombana iBhayibheli liyakulahla ukuthela iingazi. (IzEnzo 15:20) Godu iBhayibheli liyakulahla nokwelatjhwa okufaka hlangana izenzo zobuloyi nokusebenzelana nemimoya.—Galatiya 5:19-21.

Nanyana kunjalo, zinengi zokwelatjhwa ezingatjhayisani neenkhambiso-lawulo zeBhayibheli. Yeke, umuntu kukuzikhethela. Omunye uFakazi angaqunta ukwamukela indlela ethileko yokwelatjhwa, kukulapho omunye uFakazi anganyula ukungayamukeli ikambiso yokwelatjhwa enjalo.—Galatiya 6:5.