Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Kubayini AboFakazi BakaJehova Bangayibizi Ngekerege Indawo Abahlanganyela Kiyo?

Kubayini AboFakazi BakaJehova Bangayibizi Ngekerege Indawo Abahlanganyela Kiyo?

EBhayibhelini, ibizo lesiGirigi elivame ukutjhugululwa ngokuthi “ikerege” liqalisela esiqubuthwini sabantu abakhonzako, ingasi indawo abahlangana kiyo.

Qala nasi isibonelo: Ngesikhathi umpostoli uPowula alotjhisa isibili esimaKrestu, u-Akuyila noPriska, watjho nalokhu: “Lotjhisani nekerege ehlanganyela kwabo.” (Roma 16:5, Contemporary English Version) Lokhu-ke kuveza kuhle ukuthi uPowula bekangalotjhisi umakhiwo. Kunalokho, bekalotjhisa abantu—okulibandla elihlanganyela emzini loyo. *

Ngebangelo-ke, kunokobana sibize iindawo esihlanganyela kizo ngokuthi yikerege, sisebenzisa elithi “iWolo lomBuso.”

Kubayini Sithi “IWolo LomBuso LaboFakazi BakaJehova?”

Ibezweli liyafaneleka ngamabanga ambalwa:

  • Umakhiwo lo yiwolo, namkha indawo yokuhlangana.

  • Sihlanganyela kilo sikhonze uJehova, uZimu weBhayibheli, begodu sikhulume, namkha sifakaze ngaye.—IRhubo 83:18; Isaya 43:12.

  • Sihlanganyela kilo sifunde ngomBuso kaZimu, okuyinto uJesu ebephele akhulume ngayo.—Matewu 6:9, 10; 24:14; Lukasi 4:43.

Wamukelekile ukuvakatjhela eWolweni lomBuso elihlanu kwakho, uzibonele ngokwakho indlela aboFakazi bakaJehova abaraga ngayo imihlangano yabo.

^ isig. 3 Okhunye okunjengalokhu, kukweyoku-1 Korinte 16:19; Kolose 4:15; nakuFilimoni 2.

 

Funda Okungeziweko

IMIHLANGANO

Kwenzekani EWolweni LomBuso?

Khewungene ubone ukuthi kwenzekani.