Dlulela kokumunyethweko

AboFakazi BakaJehova BamaKrestu?

AboFakazi BakaJehova BamaKrestu?

Iye. SimaKrestu ngamabanga alandelako:

  • Silinga ukulandela ngokuseduze iimfundiso nokuziphatha kwakaJesu Krestu.—1 Pitrosi 2:21.

  • Sikholelwa ukuthi kuyisilodlhelo sokusindiswa, ukuthi “ayikho iphuluso ngomunye, alikho godu elinye ibizo ezulwini nephasini esinikelwe lona bona siphuluswe ngalo.”—IzEnzo 4:12.

  • Abantu nebaba boFakazi bakaJehova, babhabhadiswa ebizweni lakaJesu.—Matewu 28:18, 19.

  • Iimthandazo yethu siyenza ebizweni lakaJesu.—Jwanisi 15:16.

  • Sikholelwa ukuthi uJesu uyiHloko, namtjhana ubekwe ukuthi abe negunya, kenye nenye indoda.—1 Korinte 11:3.

Nokho, ngeendlela ezinengi, sihlukile kwezinye iinqhema zekolo ezizibiza ngamaKrestu. Ngokwesibonelo, sikholelwa ukuthi iBhayibheli ifundisa ukuthi uJesu yiNdodana kaZimu, akasiyingcenye kaZiquntathu. (Markosi 12:29) Asikholelwa ukuthi umphefumulo awufi, ukuthi sikhona isisekelo esingokomTlolo sokukholelwa ukuthi uZimu utlorisa abantu esirhogweni saphakade, namtjhana ukuthi labo abadosa phambili kezekolo kufuze babe neziqu ezibaphakamisako kunabanye.—UmTjhumayeli 9:5; Ezekiyeli 18:4; Matewu 23:8-10.