• EFinnmarksvidda, eNorway​—Kutjhunyayelwa endaweni yabantu beSami

  • ERanheim, eNorway​—Kudlalwa ividiyo ethi Kubayini Kufuze Ufunde IBhayibheli?, kukhanya namalerhe wangetlhagwini

  • EFinnmarksvidda, eNorway​—Kutjhunyayelwa endaweni yabantu beSami

  • ERanheim, eNorway​—Kudlalwa ividiyo ethi Kubayini Kufuze Ufunde IBhayibheli?, kukhanya namalerhe wangetlhagwini