• E-Aburi, eGhana—Batjhumayela ngomBuso

ISITHALA (ESIFUNDWA EBANDLENI)

Bazinikela Ngokuzithandela EGhana

Zinengi iinqabo abahlangabezana nazo kodwana ngesikhathi esifanako zinengi neembusiso abazifumanako abatjhumayeli abafudukela lapho kunetlhogeko yabavangeli bomBuso.