• Eduze kwe-Calbuco volcano, eChile​—Kucocwa ngesithembiso seBhayibheli sokuphila okungapheliko ephasini eliyipharadesi

ISITHALA (ESIFUNDWA EBANDLENI)

IJima EliHlelwe Kuhle LiThela IinThelo

Funda ngendlela umntazana oneminyaka elitjhumi weChile asebenza budisi ngayo ukumema boke egade bakhuluma isiMapudungun esikolweni afunda kiso esenzakalweni esikhethekileko.