Dlulela kokumunyethweko

AboFakazi BakaJehova Ephasini Loke

Sitholakala ephasini loke. Sivela eenarheni ezihlukahlukeneko, sikhuliswe nangamasiko ahlukahlukeneko. Kungenzeka ujayelene nendlela esitjhumayela ngayo, kodwana sisiza woke umuntu emphakathini wangekhethu nangezinye iindlela eziqakathekileko.

Tlola Namkha Ukhethe Indawo