Esekiels syn av et tempel oppmuntret de landflyktige israelittene og bekreftet tidligere gjenopprettelsesprofetier. Den rene tilbedelse skulle få en opphøyd plass for dem Jehova velsignet.

Synet lovte organisering, samarbeid og trygghet

47:7–14

  • Et produktivt og fruktbart land

  • En arv til hver familie

Før landet ble fordelt mellom folket, skulle en spesiell del av det bli gitt til Jehova som bidrag

48:9, 10

Hvordan kan jeg vise at tilbedelsen av Jehova kommer først i livet mitt? (w06 15.4. 27–28 avsn. 13–14)