Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Arbeidshefte for tjenestemøtet  |  Oktober 2016

 SKATTER FRA GUDS ORD | ORDSPRÅKENE 1–6

«Sett din lit til Jehova av hele ditt hjerte»

«Sett din lit til Jehova av hele ditt hjerte»

Jehova fortjener at vi stoler fullt ut på ham. Betydningen av hans navn styrker vår tillit til at han kan oppfylle alle de løftene han har gitt. Bønn er en viktig måte vi kan bygge opp tilliten til ham på. Ordspråkene, kapittel 3, forsikrer oss om at Jehova vil belønne vår tillit til ham ved å ‘gjøre våre stier rette’.

En som er vis i egne øyne, ...

3:5–7

  • tar avgjørelser uten å be Jehova om veiledning på forhånd

  • stoler på sine egne eller verdens resonnementer

En som stoler på Jehova, ...

  • bygger opp et nært forhold til ham gjennom bibelstudium, meditasjon og bønn

  • søker hans veiledning ved å lete etter bibelske prinsipper når han skal ta avgjørelser

HVILKET ALTERNATIV STEMMER MED MIN MÅTE Å TA AVGJØRELSER PÅ?

FØRST: Jeg velger det jeg tror er best

FØRST: Jeg søker Jehovas veiledning gjennom bønn og personlig studium

DERETTER: Jeg ber Jehova velsigne avgjørelsen min

DERETTER: Jeg velger en kurs som er i harmoni med bibelske prinsipper