Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 VÅRT LIV SOM KRISTNE

Hvordan gi gode kommentarer

Hvordan gi gode kommentarer

Gode kommentarer er oppbyggende for menigheten. (Ro 14:19) Også de som gir dem, har nytte av dem. (Ord 15:23, 28) Derfor bør vi prøve å kommentere minst én gang på hvert møte. Vi får selvfølgelig ikke svare hver gang vi rekker opp hånden, så derfor er det fint å være forberedt på å svare flere ganger.

En god kommentar ...

  • er enkel, klar og kort. Den bør vanligvis ikke vare lenger enn 30 sekunder

  • er best hvis man bruker egne ord

  • er ikke en unødvendig gjentagelse av noe som allerede er blitt sagt

Hvis du får svare først, ...

  • gi et enkelt, direkte svar på spørsmålet

Hvis spørsmålet er blitt besvart, kan du ...

  • vise hvordan en skriftstedshenvisning underbygger det som drøftes

  • nevne hvordan det angår oss

  • forklare hvordan vi kan bruke stoffet

  • kort fortelle en opplevelse som understreker et nøkkelpunkt