• Sang 106 og bønn

  • Innledende kommentarer (3 min eller mindre)

SKATTER FRA GUDS ORD

OPPLÆRING I FORKYNNELSEN

  • Førstegangsbesøk: (2 min eller mindre) bh – Bruk videoen Hvorfor studere Bibelen? til å presentere boken. (Merk: Ikke spill av videoen.)

  • Gjenbesøk: (4 min eller mindre) bh – Inviter personen til møtet.

  • Bibelstudium: (6 min eller mindre) bh 30–31 avsn. 8–9

VÅRT LIV SOM KRISTNE