Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 VÅRT LIV SOM KRISTNE

Hvordan vi kan bruke boken «Hva kan Bibelen lære oss?»

Hvordan vi kan bruke boken «Hva kan Bibelen lære oss?»

Boken Hva er det Bibelen egentlig lærer? og boken What Can the Bible Teach Us? («Hva kan Bibelen lære oss?», som ennå ikke finnes på norsk) er ganske like. Det er de samme bibelske sannhetene som tas opp i begge disse bøkene, og de blir dessuten presentert i samme rekkefølge. Men den nye boken har enklere språk og resonnementer. Den er laget for dem som kan ha problemer med å forstå Hva er det Bibelen egentlig lærer? Istedenfor et tillegg bakerst i boken har den nye boken sluttnoter som gir enkle forklaringer på noen begreper som er brukt i boken. Kapitlene har verken spørsmål i innledningen eller repetisjonsramme til slutt, men avslutter med et sammendrag av de bibelske sannhetene som er blitt forklart i teksten. Selv om det kanskje ikke er denne boken som er månedens tilbud, kan vi tilby den når som helst, akkurat som vi gjør med Hva er det Bibelen egentlig lærer? Hvordan kan vi bruke de spesielle trekkene ved den nye boken når vi leder bibelstudier?

SAMMENDRAG: For de fleste vil den vanlige studiemetoden som vi bruker i forbindelse med boken Hva er det Bibelen egentlig lærer?, der vi leser et avsnitt og så stiller spørsmålet, fungere ganske godt. Men sett at den interesserte ikke kan språket så godt, eller at han eller hun ikke er så flink til å lese. I så fall kan vi velge å bruke boken «Hva kan Bibelen lære oss?». Vi kan bruke sammendragene som utgangspunkt for studiet og oppmuntre vedkommende til å lese teksten i kapitlet på egen hånd. Det trenger ikke å ta mer enn 15 minutter å drøfte en bibelsk sannhet. Siden sammendragene ikke tar med alle detaljer i hovedteksten, må vi forberede oss godt og ha den interessertes behov i tankene. Hvis man studerer ved å bruke hovedteksten, kan man bruke sammendragene som repetisjon.

SLUTTNOTER: Den rekkefølgen begrepene i sluttnotene står i, stemmer med rekkefølgen i hovedteksten. Forkynnerne kan selv velge om de vil drøfte sluttnotene i den nye boken i løpet av studiet.