Brosjyren Hør på Gud ble utformet for at man på en visuell måte skal kunne lære dem som ikke kan lese, grunnleggende bibelske sannheter. Hver leksjon, som er på to sider, har nøye uttenkte illustrasjoner med piler som hjelper en til å lede samtalen fra én illustrasjon til en annen.

Brosjyren Hør på Gud og få evig liv har de samme illustrasjonene som Hør på Gud, men har mer tekst og kan brukes av dem som har en viss leseferdighet. Forkynnere foretrekker ofte å bruke den brosjyren med mest tekst som sin utgave, mens den interesserte bruker Hør på Gud. Mange av sidene har en ramme med tilleggsinformasjon som kan drøftes, avhengig av den interessertes evner.

Du kan tilby begge brosjyrene når som helst, selv om de ikke er månedens tilbud. Når du leder et bibelstudium, kan du bruke illustrasjonene for å gjengi Bibelens beretning. Still spørsmål for å involvere den interesserte og for å forsikre deg om at han forstår. Les og drøft skriftstedene nederst på hver side. Etter at dere har studert ferdig brosjyren, kan dere studere Hva er det Bibelen egentlig lærer? for å hjelpe den interesserte til å gjøre framskritt mot dåpen.