Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Arbeidshefte for tjenestemøtet  |  Mars 2016

 OPPLÆRING I FORKYNNELSEN

Hvordan vi kan bli dyktigere i tjenesten – lag din egen bladpresentasjon

Hvordan vi kan bli dyktigere i tjenesten – lag din egen bladpresentasjon
VISNING
Tekst
Bilde

HVORFOR DET ER VIKTIG: Selv om de forslagene til presentasjoner som står i arbeidsheftet, gir oss nyttige ideer, er de bare utkast. Du bør bruke dine egne ord. Det kan være at du foretrekker en annen innfallsvinkel eller synes at et annet emne passer bedre i ditt distrikt. Hvis det er tilfellet, kan du – etter at du har lest bladet, vurdert de foreslåtte presentasjonene og sett videoene av presentasjonene – bruke forslagene nedenfor til å lage din egen presentasjon.

HVA VI KAN GJØRE:

Spør deg selv: Har jeg lyst til å bruke en av de foreslåtte presentasjonene?

JA

  • Forbered innledningen din. Bruk en vanlig hilsen, og fortell kort hvorfor du kommer. (Eks.: «Jeg kommer fordi ...»)

  • Planlegg hvilke overganger du vil bruke mellom spørsmålet, skriftstedet og tilbudet. (Eks.: For å komme inn på et skriftsted kan du si: «Et godt svar på det spørsmålet finner vi her.»)

NEI

  • Velg et emne i bladet som du synes er interessant, og som du tror vil passe bra i distriktet.

  • Bestem deg for et spørsmål du vil bruke. Det bør være et som får beboeren til å tenke, og som får i gang en samtale – ikke et som stiller ham til veggs. (Eks.: Spørsmålet på side 2 i bladet.)

  • Velg et skriftsted du vil lese. (Hvis du tilbyr Våkn opp!, er det valgfritt å lese et skriftsted, siden dette bladet er skrevet for dem som har lite kunnskap om Bibelen, og som kanskje er skeptiske til religion.)

  • Forbered en setning eller to som forklarer hvilken nytte beboeren vil ha av å lese den artikkelen du presenterer.

UANSETT

  • Tenk ut et spørsmål som du kan besvare når du kommer tilbake.

  • Noter ned ting som kan hjelpe deg til å huske hva du skal si neste gang.