Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Arbeidshefte for tjenestemøtet  |  Mars 2016

 SKATTER FRA GUDS ORD | JOB 1–5

Job var trofast under prøvelser

Job var trofast under prøvelser

Job, som bodde i landet Us, levde på den tiden da israelittene var slaver i Egypt. Selv om han ikke var israelitt, var han en lojal tilbeder av Jehova. Job hadde en stor familie, var rik og hadde innflytelse i samfunnet. Han var en høyt respektert rådgiver og en upartisk dommer. Han var gavmild mot dem som var fattige og trengte hjelp. Job var en ulastelig mann – han holdt fast ved rette prinsipper.

Job viste tydelig at Jehova var den viktigste Personen i livet hans

1:8–11, 22; 2:2–5

  • Satan la merke til at Job var prinsippfast. Han benektet ikke at Job var lydig mot Jehova. Det var Jobs motiver Satan satte spørsmålstegn ved.

  • Satan påstod at Job tjente Jehova av egeninteresse.

  • For at det skulle bli gitt et svar på Satans påstand, tillot Jehova at Satan angrep denne trofaste mannen. Satan sørget for at Jobs liv ble ødelagt.

  • Da Job holdt fast ved det som er rett, satte Satan spørsmålstegn ved alle menneskers motiver for å tjene Gud.

  • Job syndet ikke, og han beskyldte ikke Gud for å gjøre noe galt.