Sidkia unnlot å følge Jehovas påbud om å overgi seg til Babylon

39:4–7

  • Sidkias sønner ble drept for øynene på ham. Selv ble Sidkia blindet, bundet med kobberlenker og holdt i fangenskap i Babylon til sin død

Ebed-Melek viste at han stolte på Jehova og hadde omtanke for Hans profet Jeremia

39:15–18

  • Jehova lovte at han skulle beskytte Ebed-Melek under ødeleggelsen av Juda

Jeremia forkynte modig i mange år før Jerusalem ble ødelagt

40:1–6

  • Jehova beskyttet Jeremia under beleiringen av Jerusalem og sørget for at han ble løslatt av babylonerne