Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Vedlikeholdsarbeid på en Rikets sal i Sveits

ARBEIDSHEFTE FOR TJENESTEMØTET Mai 2017

Forslag til presentasjoner

Forslag til presentasjoner av Vakttårnet og til det å lære andre sannheten om hva som skal skje i framtiden. Bruk disse forslagene til å lage dine egne presentasjoner.

SKATTER FRA GUDS ORD

Et tegn på at israelittene skulle få en ny start

Hvilket løfte ga Jehova Gud da han sa at profeten Jeremia skulle kjøpe en mark? Hvordan viste Jehova godhet?

SKATTER FRA GUDS ORD

Ebed-Melek – et godt eksempel fordi han var modig og viste godhet

Han var modig og besluttsom da han trådte fram for kong Sidkia, og han viste godhet mot Guds profet Jeremia.

VÅRT LIV SOM KRISTNE

Hvordan vi kan ta vare på møtelokalene våre

Møtelokalene våre er knyttet til Guds hellige navn, så det er viktig at vi holder dem rene og i god stand. Hvordan kan vi alle være med på å ta vare på Rikets sal?

SKATTER FRA GUDS ORD

Jehova skal gjengjelde enhver etter hans gjerninger

Både profeten Jeremia og kong Sidkia levde da Jerusalem ble ødelagt, men historiene deres er helt forskjellige.

VÅRT LIV SOM KRISTNE

Jehova glemmer ikke din kjærlighet

Hvordan ser Jehova på lojale forkynnere som bare kan utføre en begrenset tjeneste på grunn av høy alder?

SKATTER FRA GUDS ORD

Slutt med å ‘søke store ting for deg selv’

Selv om Baruk tilba Jehova og trofast hjalp Jeremia, mistet han ved en anledning likevekten. Hva måtte Baruk gjøre for å overleve ødeleggelsen av Jerusalem?

SKATTER FRA GUDS ORD

Jehova velsigner ydmykhet og straffer arroganse

De arrogante babylonerne var grusomme mot Jehovas folk. Angrende israelitter ble løslatt fra fangenskap, men hva skjedde med Babylon?