Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Arbeidshefte for tjenestemøtet  |  Juni 2017

 VÅRT LIV SOM KRISTNE

Hvor sterk tro har du på Jehovas løfter?

Hvor sterk tro har du på Jehovas løfter?

Både Josva og Salomo sa at ikke ett ord av Jehovas løfter hadde slått feil. (Jos 23:14; 1Kg 8:56) Uttalelsene fra disse to pålitelige vitnene styrker det grunnlaget vi bygger troen vår på. – 2Kt 13:1; Tit 1:2.

Hvordan oppfylte Jehova sine løfter på Josvas tid? Se filmen ‘Ikke ett ord har slått feil’ sammen med familien din. Drøft deretter disse spørsmålene: (1) Hvordan kan du etterligne Rahabs trosgjerninger? (He 11:31; Jak 2:24–26) (2) Hvordan viser Akans eksempel at det å være ulydig får katastrofale følger? (3) Hvorfor bedro gibeonittene Josva og stiftet fred med Israel, enda de var krigere? (4) Hvordan gikk Jehovas ord i oppfyllelse da fem amonittkonger truet Israel? (Jos 10:5–14) (5) Hvordan har Jehova hjulpet deg fordi du har satt Guds rike og hans rettferdighet på førsteplass i livet? – Mt 6:33.

Når vi tenker grundig over alt det Jehova har gjort, alt det han gjør, og alt det han kommer til å gjøre, får vi sterkere tro på hans løfter. – Ro 8:31, 32.

Har du like sterk tro som Josva?