VÅKN OPP!

Tilbud: Dette nummeret av Våkn opp! tar opp et interessant tema. [Gi beboeren et eksemplar.]

Spørsmål: Visste du at Jehovas vitner oversetter materiale til over 750 språk?

Skriftsted: Åp 14:6

VÅKN OPP!

Spørsmål: Tror du at dette prinsippet kan være til hjelp når et ektepar trenger å snakke om et problem?

Skriftsted: Jak 1:19

Tilbud: [Pek på artikkelen som begynner på side 10.] Denne artikkelen tar opp flere slike bibelske prinsipper.

TRAKTATER

Spørsmål: Legg merke til dette spørsmålet. [Les spørsmålet med flere svaralternativer på forsiden.] Hva tror du?

Skriftsted: [På side 2 i traktaten]

Tilbud: Denne traktaten viser hva det skriftstedet kan bety for deg.

LAG DIN EGEN PRESENTASJON

Bruk eksemplene til å lage dine egne presentasjoner.