Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Arbeidshefte for tjenestemøtet  |  Juni 2016

 VÅRT LIV SOM KRISTNE

«Gud er min hjelper»

«Gud er min hjelper»

Salmene 52–59 uttrykker Davids følelser gjennom mange utfordrende perioder i livet. Men han stolte på Jehova i disse vanskelige periodene. (Sl 54:4; 55:22) Han lovpriste også Jehova for hans ord. (Sl 56:10) Går vi inn for å få like sterk tro og tillit til vår Gud? Går vi til Bibelen for å få veiledning når vi møter vanskeligheter? (Ord 2:6) Hvilke skriftsteder har hjulpet deg når du har vært ...

  • nedtrykt eller deprimert?

  • syk?

  • såret?

  • forfulgt?