Salme 51 ble skrevet av David etter at profeten Natan hadde gjort David oppmerksom på den alvorlige synden han hadde begått med Batseba. David fikk dårlig samvittighet og innrømmet ydmykt det han hadde gjort. – 2Sa 12:1–14.

David hadde syndet, men det var mulig å gjenvinne åndeligheten

51:3, 4, 8–12, 17

  • Før han angret og innrømmet det han hadde gjort, plaget samvittigheten ham

  • Han følte at smerten over å være avvist av Gud var som om bena hans var knust

  • Han lengtet etter tilgivelse og den åndeligheten og gleden han hadde hatt tidligere

  • Han bad Jehova ydmykt om å få et ønske om å adlyde villig

  • Han var sikker på at Jehova ville tilgi ham