VISNING
Tekst
Bilde

Jesus hadde den «juridiske retten» til kongemakten, i tråd med Esekiels profeti.

  • 1Mo 49:10

    Hvilken stamme skulle Messias komme fra?

  • 2Sa 7:12, 16

    Hvem fikk vite at hans kongedømme skulle bestå for evig?

  • Mt 1:16

    Gjennom hvem gjengir Matteus Jesu juridiske slektslinje?

Hva lærer du om Jehova av det at han grunnfestet Jesu kongedømme på et juridisk grunnlag?