I dag kan livet lett bli komplisert hvis vi fyller det med mange ting. Det tar tid og energi å kjøpe, betale, bruke, vedlikeholde og beskytte eiendeler. Jesus levde et enkelt liv for at ikke materielle eiendeler skulle trekke ham bort fra tjenesten. – Mt 8:20.

Hvordan kan du forenkle livet, slik at du kan gjøre mer i tjenesten? Kan dere gjøre noen justeringer for at noen i familien skal kunne begynne som pioner? Og hvis du for tiden skulle være i heltidstjenesten, har du likevel latt materielle ting gradvis komplisere livet ditt? Et enkelt liv i tjenesten for Jehova vil gjøre en lykkelig og tilfreds. – 1Ti 6:7–9.

Skriv ned måter du kan forenkle livet på.