Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Arbeidshefte for tjenestemøtet  |  Januar 2017

 SKATTER FRA GUDS ORD | JESAJA 29–33

«Med rettferdighet skal en konge regjere»

«Med rettferdighet skal en konge regjere»

Jesus, Kongen, sørger for «fyrster», eller eldste, som tar seg av hjorden

32:1–3

  • Som «et skjul mot det kraftige regnværet» anstrenger de seg for å beskytte hjorden mot motløshet og stormlignende forfølgelse

  • Som «strømmer av vann i et vannløst land» styrker de åndelig tørste mennesker ved å lære dem den rene, uforfalskede sannhet

  • Som «skyggen av en veldig, steil klippe i et utpint land» gir de hjorden lindring ved å sørge for åndelig veiledning og oppmuntring