• Sang 12 og bønn

  • Innledende kommentarer (3 min eller mindre)

SKATTER FRA GUDS ORD

OPPLÆRING I FORKYNNELSEN

  • Forbered månedens presentasjoner: (15 min) Drøftelse basert på «Forslag til presentasjoner». Spill av videoene med presentasjoner, og drøft så hva som var fint og nyttig. Hvis forkynnerne i løpet av januar treffer noen som kan ha nytte av en grundigere drøftelse av bevisene for at det finnes en Skaper, kan de tilby brosjyren Livets opprinnelse – fem spørsmål verdt å stille. Oppmuntre dem til å være våken for muligheter til å spille av videoen Ble livet skapt?

VÅRT LIV SOM KRISTNE