Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Arbeidshefte for tjenestemøtet  |  Januar 2016

 VÅRT LIV SOM KRISTNE

Det privilegium å bygge og vedlikeholde lokaler for sann tilbedelse

Det privilegium å bygge og vedlikeholde lokaler for sann tilbedelse

Det å bygge templet i Israel var kostbart og krevde mye arbeid. Men israelittene støttet ivrig opp om prosjektet. (1Kr 29:2–9; 2Kr 6:7, 8) Da templet stod ferdig, var den innsatsen israelittene la ned i å vedlikeholde det, en indikasjon på deres åndelighet – eller deres mangel på åndelighet. (2Kg 22:3–6; 2Kr 28:24; 29:3) I dag bruker kristne mye tid og krefter på å bygge, rengjøre og vedlikeholde Rikets saler og stevnehaller. Det å samarbeide med Jehova på denne måten er både et stort privilegium og en del av vår hellige tjeneste. – Sl 127:1; Åp 7:15.

VI KAN DELTA VED Å ...

  • Rydde opp etter hvert møte. Hvis du har begrensede muligheter til å hjelpe til, er det fint om du i hvert fall rydder opp rundt der du har sittet.

  • Være med på regelmessig renhold og vedlikehold av Rikets sal. Når mange hjelper til, blir arbeidet hyggeligere og lettere. – lv 92–93 avsn. 18.

  • Gi økonomisk støtte. Selv «to småmynter» som blir gitt av kjærlighet, gleder Jehova. – Mr 12:41–44.

  • Være med på teokratisk byggearbeid hvis vi har mulighet til det. Erfaring fra byggearbeid er ikke et krav.