Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Arbeidshefte for tjenestemøtet  |  Januar 2016

4.–10. januar

2. KRØNIKEBOK 29–32

4.–10. januar
  • Sang nr. 114 og bønn

  • Innledende kommentarer (3 min eller mindre)

SKATTER FRA GUDS ORD

OPPLÆRING I FORKYNNELSEN

  • Forbered månedens presentasjoner: (15 min) Drøftelse. Spill av videoen med den første presentasjonen av Vakttårnet, og drøft så hva som var fint og nyttig. Framhev hvordan forkynneren la grunnlaget for et gjenbesøk. Gjør det samme med den andre presentasjonen av Vakttårnet og presentasjonen av Et godt budskap-brosjyren. Vis til «Hvordan lede et studium ved å bruke Et godt budskap-brosjyren». Oppfordre forkynnerne til å lage sine egne presentasjoner.

VÅRT LIV SOM KRISTNE

  • Sang nr. 127

  • «Det privilegium å bygge og vedlikeholde lokaler for sann tilbedelse»: (15 min) Drøftelse. Be dem som har vært med på Rikets sal-bygging, om å fortelle om de gledene de har opplevd. Intervju kort den broren som har ansvar for renhold og vedlikehold av Rikets sal, om hvordan menigheten organiserer dette.

  • Menighetsbibelstudiet: ia kap. 6 avsn. 1–14 (30 min)

  • Repetisjon av møtet og kort oversikt over neste ukes møte (3 min)

  • Sang nr. 142 og bønn

    Påminnelse: La det bli spilt et vers av den nye sangen før menigheten skal synge den.