HVORFOR DET ER VIKTIG:

Vi ønsker å vanne de sannhetens såkorn vi sår. (1Kt 3:6) Når vi finner en som viser interesse, er det bra å avslutte samtalen med å stille et spørsmål som vi kan drøfte når vi kommer tilbake. Det vil bygge opp forventninger hos beboeren og gjøre det enklere for oss å forberede oss til det neste besøket. Når vi kommer tilbake, kan vi si at vi er der for å svare på det spørsmålet vi stilte sist vi var der.

HVA VI KAN GJØRE:

  • Når du forbereder en hus-til-hus-presentasjon, så lag et spørsmål som du kan stille avslutningsvis, og som du kan besvare på det neste besøket. Det kan være om noe som blir forklart i den publikasjonen du tilbyr, eller det kan være et spørsmål som blir besvart i den studiepublikasjonen du har tenkt å vise beboeren neste gang du kommer.

  • Før du avslutter samtalen med en som viser interesse, så si at du gjerne vil snakke med ham igjen, og still så det spørsmålet du har forberedt. Prøv å få kontaktinformasjon hvis det er mulig.

  • Hvis du sier at du skal komme tilbake på et bestemt tidspunkt, så gjør som du har sagt. – Mt 5:37.