VISNING
Tekst
Bilde

MANASSE

Jehova tillot at han ble tatt til fange av assyrerne og ført til Babylon i lenker

I REGJERINGSTIDEN FØR FANGENSKAPET

 • Bygde altere for falske guder

 • Ofret sine egne sønner

 • Sørget for at uskyldige ble drept

 • Oppfordret til okkulte handlinger i hele landet

I REGJERINGSTIDEN ETTER LØSLATELSEN

 • Ydmyket seg dypt

 • Bad til Jehova, frambar ofre

 • Fjernet altere for falske guder

 • Oppfordret nasjonen til å tjene Jehova

JOSJIA

I HELE REGJERINGSTIDEN

 • Søkte Jehova

 • Renset Juda og Jerusalem

 • Satte i stand Jehovas hus; lovboken ble funnet