Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Arbeidshefte for tjenestemøtet  |  Februar 2017

 SKATTER FRA GUDS ORD | JESAJA 58–62

Utrop velviljens år fra Jehova

Utrop velviljens år fra Jehova

«Velviljens år fra Jehova» er ikke et bokstavelig år

61:1, 2

  • Det er den tidsperioden da Jehova gir de «saktmodige» mulighet til å reagere positivt på hans kunngjøring om frihet

  • I det første århundre begynte velviljens år da Jesus begynte sin tjeneste i år 29 evt., og det varte fram til «hevnens dag» fra Jehova, da Jerusalem ble ødelagt i år 70 evt.

  • I vår tid begynte velviljens år da Jesus ble innsatt på tronen i himmelen i 1914, og det vil vare til den store trengsel

Jehova velsigner sitt folk med «rettferdighets store trær»

61:3, 4

  • De høyeste trærne i verden vokser vanligvis i skoger, hvor de enkelte trærne støtter hverandre

  • I et omfattende rotsystem kan røttene være flettet sammen, slik at trærne står støtt og kan tåle kraftige stormer

  • Høye trær gir skygge som beskytter ungtrær, og det løvet som faller fra trærne, gir næring til jordsmonnet

Alle som tilhører den globale kristne menighet, drar nytte av den støtte og beskyttelse som blir gitt av disse «rettferdighets store trær», den salvede rest