Tilgjengelighetsinnstilling

Velg språk

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Hopp til innhold

Jehovas vitner

Norsk

LIVET OG TJENESTEN SOM KRISTNE – ARBEIDSHEFTE DESEMBER 2016

 SKATTER FRA GUDS ORD | JESAJA 17–23

Maktmisbruk fører til tap av myndighet

Maktmisbruk fører til tap av myndighet

Sjebna var en forvalter som var «satt over huset», trolig kong Hiskias hus. Han var nest etter kongen i rang, og det var mye som ble forventet av ham.

22:15, 16

  • Sjebna burde tatt seg av Jehovas folks behov

  • Han søkte selvisk ære for seg selv

22:20–22

  • Jehova erstattet Sjebna med Eljakim

  • Eljakim fikk «nøkkelen til Davids hus», noe som var et symbol på makt og myndighet

Tenk over dette: Hvordan kunne Sjebna ha brukt sin myndighet til å hjelpe andre?