Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Arbeidshefte for tjenestemøtet  |  Desember 2016

 SKATTER FRA GUDS ORD | JESAJA 11–16

Jorden skal være fylt med kunnskapen om Jehova

Jorden skal være fylt med kunnskapen om Jehova

Hvordan denne profetien gjaldt israelittene

  • Israelittene trengte ikke å frykte for villdyr eller villdyrlignende mennesker, verken på vei hjem fra fangenskapet i Babylon eller i det landet de vendte tilbake til. – Esr 8:21, 22

Hvordan denne profetien gjelder oss

  • Kunnskap om Jehova har fått folk til å forandre seg. Tidligere voldelige mennesker har blitt fredelige. Kunnskap om Gud har ført til et verdensomfattende åndelig paradis

Hvordan denne profetien vil bli oppfylt i framtiden

  • Hele jorden vil bli forvandlet til et trygt, fredelig paradis i samsvar med Guds opprinnelige hensikt. Ingen skapning, verken mennesker eller dyr, vil utgjøre noen trussel

Paulus forandret seg fordi han fikk kunnskap om Gud

  • Da han var fariseer, hadde han villdyrlignende egenskaper. – 1Ti 1:13

  • Nøyaktig kunnskap fikk ham til å forandre seg. – Kol 3:8–10