Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Et bibelstudium blir ledet i Chile

ARBEIDSHEFTE FOR TJENESTEMØTET Desember 2016

Forslag til presentasjoner

Forslag til presentasjoner for Våkn opp! og for hvordan vi kan lære andre sannheten om årsakene til nød og lidelse. Bruk disse forslagene for å lage dine egne presentasjoner.

SKATTER FRA GUDS ORD

«La oss gå opp til Jehovas fjell»

Profeten Jesaja beskriver en forandring der våpen smis om til jordbruksredskaper, noe som viser at Jehova Guds folk skulle jage etter fred. (Jesaja 2:4)

VÅRT LIV SOM KRISTNE

Hvordan vi kan bli dyktigere i tjenesten: Nå folks hjerte med ‘Bevar dere selv i Guds kjærlighet’

«Guds kjærlighet»-boken hjelper dem vi studerer med, til å se hvordan bibelske prinsipper kan anvendes i hverdagen.

SKATTER FRA GUDS ORD

Messias oppfylte profetier

Profeten Jesaja forutsa at Messias skulle forkynne i Galilea. Jesus oppfylte denne profetien da han reiste rundt og forkynte det gode budskap.

VÅRT LIV SOM KRISTNE

«Her er jeg! Send meg!»

Hvordan kan vi etterligne Jesajas villighet og tro? Lær av erfaringene til en familie som flyttet for å forkynne på et sted med større behov.

SKATTER FRA GUDS ORD

Jorden skal være fylt med kunnskapen om Jehova

Hvordan ble Jesajas profeti om et paradis på jorden oppfylt i fortiden, hvordan blir den oppfylt nå, og hvordan blir den oppfylt i framtiden?

VÅRT LIV SOM KRISTNE

Opplæring fra Gud overvinner fordommer

To som før var fiender, blir åndelige brødre – et bevis for den forenende kraften i den opplæringen Gud gir.

SKATTER FRA GUDS ORD

Maktmisbruk fører til tap av myndighet

Hvordan burde Sjebna ha brukt sin myndighet? Hvorfor erstattet Jehova ham med Eljakim?