HVORFOR DET ER VIKTIG: De som studerer Bibelen, må innvie livet sitt til Jehova og bli døpt for å bli godkjent av ham. (1Pe 3:21) Og når de lever opp til sin innvielse, får de åndelig beskyttelse. (Sl 91:1, 2) En kristen innvier seg til Jehova, ikke til et menneske, et arbeid eller en organisasjon. Derfor må de nye utvikle kjærlighet til Gud og takknemlighet mot ham. – Ro 14:7, 8.

HVA VI KAN GJØRE:

  • Når dere studerer, så snakk om hva stoffet forteller om Jehova. Understrek hvor viktig det er å lese i Bibelen hver dag og å «be uopphørlig» til Jehova. – 1Te 5:17; Jak 4:8

  • Oppmuntre den du studerer med, til å gjøre innvielse og dåp til sine åndelige mål. Hjelp ham også til å nå kortsiktige mål, for eksempel å kommentere på møtene eller å forkynne for naboer og kolleger. Husk at Jehova ikke tvinger noen til å tjene ham. Det å innvie seg er en personlig avgjørelse. – 5Mo 30:19, 20

  • Oppmuntre den du studerer med, til å gjøre nødvendige forandringer for å glede Jehova og bli kvalifisert til å bli døpt. (Ord 27:11) Noen personlighetstrekk og uvaner kan stikke dypt, så det kan være at vedkommende trenger mye hjelp for å legge av den gamle personlighet og ta på den nye. (Ef 4:22–24) Vis ham artikler fra artikkelserien «Bibelen forandrer folks liv» i Vakttårnet.

  • Fortell ham om de gledene du har erfart ved å tjene Jehova. – Jes 48:17, 18