Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Arbeidshefte for tjenestemøtet  |  April 2017

Forslag til presentasjoner

Forslag til presentasjoner

VÅKN OPP!

Spørsmål: I dag er det mange filmer og tv-programmer som handler om overnaturlige karakterer, for eksempel trollmenn, hekser og vampyrer. Hva mener du om det? Er det overnaturlige bare uskyldig moro, eller er det skjulte farer ved det?

Tilbud: Dette nummeret av Våkn opp! tar opp hvorfor noen er fascinert av det overnaturlige, og hva som egentlig skjuler seg bak det.

LÆR ANDRE SANNHETEN

Spørsmål: Hvordan skal Guds rike løse problemene i verden?

Skriftsted: Mt 6:10

Sannhet: Guds rike skal skape fredelige, harmoniske og trygge forhold på jorden – slik det allerede er i himmelen.

HVA ER GUDS RIKE? (gjenbesøk)

Spørsmål: [Pek på oppfølgingsspørsmålet på baksiden av traktaten.] Hvordan vil det være å leve under Guds rikes styre?

Skriftsteder: Sl 37:29; Jes 65:21–23

Tilbud: [Vis fram Et godt budskap-brosjyren.] Leksjon 7 i denne brosjyren drøfter hva disse løftene kan bety for deg og meg. [Start et bibelstudium ved å bruke brosjyren.]

LAG DIN EGEN PRESENTASJON

Bruk eksemplene til å lage dine egne presentasjoner.