Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 VÅRT LIV SOM KRISTNE

Du kan oppmuntre en uvirksom kristen

Du kan oppmuntre en uvirksom kristen

Hvert år er det mange uvirksomme kristne som kommer på minnehøytiden. De startet en gang i løpet for livet, men har av forskjellige grunner satt ned tempoet. Noen av disse grunnene blir tatt opp i brosjyren Vend tilbake til Jehova. (He 12:1) Men de uvirksomme er fortsatt verdifulle for Jehova, som har kjøpt dem med sin Sønns blod. (Apg 20:28; 1Pe 1:18, 19) Hvordan kan vi hjelpe dem til å komme tilbake til menigheten?

De eldste i menigheten prøver å finne og hjelpe uvirksomme kristne, akkurat som en gjeter ivrig leter etter sauer som har kommet bort fra flokken. (Lu 15:4–7) Dette er et uttrykk for Jehovas kjærlige omsorg. (Jer 23:3, 4) Vi kan alle, ikke bare de eldste, oppmuntre slike. Når vi anstrenger oss for å vise godhet og samfølelse, gleder det Jehova, og vi får mye igjen for det selv. (Ord 19:17; Apg 20:35) Tenk derfor over hvem du kan oppmuntre, og gjør det nå!

SE VIDEOEN HJELP DE UVIRKSOMME. DRØFT DERETTER DISSE SPØRSMÅLENE:

  • Hvilket initiativ tok Abbey da hun traff en søster hun ikke kjente?

  • Hvorfor bør vi snakke med de eldste hvis vi vurderer å hjelpe en uvirksom?

  • Hvordan forberedte Abbey seg før hun skulle besøke Laura på nytt?

  • Hva gjorde Abbey som viste at hun var utholdende, tålmodig og kjærlig da hun prøvde å oppmuntre Laura?

  • Hva kan vi lære av Jesu illustrasjon i Lukas 15:8–10?

  • Hva ble resultatet av alt det Abbey gjorde for å hjelpe Laura?