Hopp til innhold

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Dramatiserte bibelopplesninger

Lev deg inn i dramatiske hendelser fra Bibelen ved hjelp av disse nedlastbare lydinnspillingene med lydeffekter, originalmusikk og kommentarer. Det finnes også tegnspråkvideoer.

Velg et språk i listen over språk, og klikk på Søk for å se hvilke dramatiserte bibelopplesninger som finnes på det språket. Skriv inn ord fra tittelen eller navnet på bibelboken for å finne bestemte bibelopplesninger.

 

VISNING
Rutenett
Liste

Vær trofast og overvinn frykt (Lukas 5:1–11; Matteus 14:23–34; 26:31–75)

Styrk deres hjerte, så dere kan være vitner (Matteus 27:32 til 28:15; Lukas 24:8–53)

«Til jeg utånder, skal jeg ikke la min ulastelighet vike fra meg!» (Job 1:1 til 2:10; Daniel 6:1–28)

Bli Guds ords hørere og gjørere (Lukas 4:1–30; 1.Kongebok 17:8–24)

En sann historie som gir oss håp (Rut 1:1 til 4:22)

«Guds ord er levende og utfolder kraft» (Markus 4:35 til 5:43)

Gi ikke opp når du blir tilrettevist av Jehova! (Jona 1:4–15; 3:1 til 4:11)