Kjære trosfelle!

Bibelen er, som du vet, en bok som i det store og hele handler om mennesker. Mange trofaste menn og kvinner i bibelsk tid møtte utfordringer som minner om dem vi møter i dag. De hadde «de samme følelser som vi». (Jakob 5:17) Noen var nedtynget av bekymringer og problemer. Andre var blitt dypt såret av noen i familien eller av trosfeller. Og flere var plaget av skyldfølelse på grunn av feil de hadde gjort.

Dette fikk noen av dem til å drive bort fra Jehova. Men betyr det at de hadde forlatt ham fullstendig? Nei. Mange var som den salmisten som sa i en bønn: «Jeg har flakket omkring som en bortkommen sau. Let etter din tjener, for dine bud har jeg ikke glemt.» (Salme 119:176) Kjenner du deg igjen i dette?

Jehova glemmer aldri dem som kommer bort fra hjorden hans. Tvert imot viser han at han bryr seg om dem – ofte gjennom trosfeller. Tenk for eksempel på hvordan Jehova hjalp sin tjener Job, som opplevde flere tragedier, blant annet økonomiske tilbakeslag, flere dødsfall i familien og et alvorlig helseproblem. Job måtte også høre på sårende ord fra noen som egentlig skulle ha støttet ham. Men han vendte aldri Jehova ryggen, selv om han for en stund resonnerte feil. (Job 1:22; 2:10) Hvordan hjalp Jehova ham til å få tilbake likevekten?

En måte Jehova hjalp Job på, var gjennom en trosfelle som het Elihu. Da Job snakket om bekymringene sine, lyttet Elihu. Deretter tok han ordet. Hva sa han? Kritiserte han Job? Prøvde han å motivere ham ved å få ham til å føle skyld eller skam? Mente Elihu at han var bedre enn Job? Absolutt ikke! Ledet av Guds ånd sa Elihu: «For den sanne Gud er jeg akkurat som deg; også jeg ble formet av leire.» Så forsikret han Job: «Intet skrekkinnjagende i meg skal skremme deg, og intet press fra meg skal hvile tungt på deg.» (Job 33:6, 7) Istedenfor å legge enda flere byrder på Job gav Elihu ham vennlig den veiledningen og oppmuntringen han trengte.

Vi vil at du skal vite at det er med de samme følelsene vi har utarbeidet denne brosjyren. Først lyttet vi. Vi snakket med mange som hadde drevet bort, og tenkte nøye over det de sa, og de situasjonene de hadde vært i. (Ordspråkene 18:13) Deretter gikk vi til Bibelen. Under bønn undersøkte vi beretninger om hvordan Jehova hjalp sine tjenere i fortiden når de var i lignende situasjoner. Til slutt knyttet vi disse bibelske beretningene til erfaringer fra vår tid for å lage denne brosjyren. Vi oppfordrer deg på det varmeste til å lese den. Og husk at vi er inderlig glad i deg.

Jehovas vitners styrende råd