Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Slutt på alle problemer

Slutt på alle problemer

Alt det Buddhika fortalte om Jehova, gjorde virkelig inntrykk på Sanath, men det var likevel noe han lurte veldig på. Han spurte Buddhika: «Hvis Jehova er en så mektig og kjærlig Person som har skapt alt, hvorfor er det da så mange problemer i verden? Hvorfor har vi så mange vanskeligheter å stri med?»

«Det er et godt spørsmål, og det er mange som har lurt på det samme», sa Buddhika. «Når vi tenker over de egenskapene Jehova Gud har, skjønner vi at de dårlige forholdene på jorden i dag ikke kan være det han ønsker for sine jordiske barn. For å forstå hvorfor tingene er som de er, trenger vi å vite hva som var Guds opprinnelige hensikt med jorden, og hvorfor hans hensikt ikke er blitt gjennomført enda.»

Buddhika fortalte så Sanath hva Jehova Gud syntes da han var ferdig med sitt jordiske skaperverk. Her er det verset som Buddhika leste:

  • «Deretter så Gud på alt han hadde dannet, og se, det var meget godt.» – 1. Mosebok 1:31.

Kronen på Jehovas jordiske skaperverk var den første mann og den første kvinne. De het Adam og Eva. Gud skapte dem fullkomne – akkurat som resten av skaperverket var fullkomment – slik at de kunne leve evig på jorden. Gud satte dem i en vakker park som ble kalt Edens hage. Der hadde de alt de trengte for å leve et lykkelig liv. De manglet  ingenting. (1. Mosebok 2:8, 9) Jehova sa til dem at de skulle få mange barn og fylle jorden og legge den under seg. (1. Mosebok 1:28) Det betyr at hele jorden med tiden ville bli et paradis fylt med en stor fullkommen, lykkelig familie. For noen strålende framtidsutsikter!

Hva var det som gikk galt? Buddhika viste Sanath en enkel forklaring fra Bibelen:

  • «Synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden ved synden, og døden . . . spredte seg til alle mennesker fordi de alle hadde syndet.» – Romerne 5:12.

Som en kjærlig Far gav Jehova Gud Adam og Eva visse regler, eller normer, som ville gjøre det mulig for dem å fortsette å leve og ta hånd om paradiset. (1. Mosebok 2:15–17) Og som en vis Far tvang ikke Jehova dem til å gjøre som han sa, men lot dem få vise sin kjærlighet til ham ved å velge å være hans lydige barn. Akkurat som oss hadde Adam og Eva frihet til å velge. Hva valgte de å gjøre?

Dessverre valgte Adam og Eva å ikke la seg lede av sin Skaper. De gikk sine egne veier. Med andre ord: De syndet. Det vil si at de ikke levde opp til Guds fullkomne normer. Snart begynte de å bli gamle og å dø. Det var nøyaktig det Jehova Gud hadde sagt ville skje med dem hvis de ikke fortsatte å følge hans normer. – 1. Mosebok 2:17.

Siden vi alle er etterkommere av Adam og Eva, har vi arvet deres ufullkommenhet, og det er derfor vi har så mange problemer og etter hvert blir gamle og dør. Men for å berolige Sanath forsikret Buddhika ham om at Jehovas hensikt med menneskene ikke er blitt forandret. Som en  kjærlig Far ønsker Jehova fortsatt at mennesker skal leve i lykke på en paradisisk jord. Buddhika viste Sanath og Vasana dette verset i Bibelen:

  • «Dette er hva Jehova har sagt, himlenes Skaper, han, den sanne Gud, han som formet jorden og dannet den, han som grunnfestet den, som ikke skapte den forgjeves, men formet den til å være bebodd.» – Jesaja 45:18.

Guds opprinnelige hensikt med jorden vil bli gjennomført

Buddhika minnet Sanath og Vasana på alle de fine løftene i Bibelen. Det skal bli slutt på sykdom, smerte og lidelser, det skal bli rikelig med mat til alle, alle skal bo bra, og døden skal ikke være mer. Alle disse velsignelsene hørte med til Guds opprinnelige, uforanderlige hensikt – menneskene skulle leve evig på en paradisisk jord. Buddhika viste Sanath og Vasana dette løftet:

  • «De rettferdige skal ta jorden i eie, og de skal bo på den for evig.» – Salme 37:29.

Det er dette Jehova Gud har lovt, og han vil holde det han har lovt.