Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

En kjærlig og rettferdig Gud

En kjærlig og rettferdig Gud

På noen måter ligner vi på foreldrene våre

Buddhika spurte Sanath og Vasana: «Når dere ser et barn, hender det da ofte at dere tenker at barnet ligner på foreldrene?»

«Ja visst», svarte Sanath. «Jeg sier ofte at datteren vår er veldig lik moren sin. Hun har til og med morens personlighet.»

«Ja nettopp», svarte Buddhika. «Og slik er det med oss også – vi ligner på ham som har skapt oss, vår Far. Ved å se på oss selv og de ting Jehova har skapt, kan vi lære om hans egenskaper, om hva slags Person han er.»

«Det var interessant. Det har jeg aldri tenkt på», sa Sanath.

«Det er faktisk det Bibelen sier», forklarte Buddhika. «Se hva som står i Romerne 1:20: ’Hans usynlige egenskaper ses tydelig fra verdens skapelse av, ja hans evige kraft og guddommelighet, ettersom de oppfattes gjennom de ting som er dannet.’» Sanath spurte hvordan dette er tilfellet.

«Sanath, tenk på den kjærlighet som en far har til barna sine. En god far, som deg, tar seg alltid godt av barna sine. Noen ganger kan det være at et barn er ulydig eller ikke viser respekt for faren, men faren viser likevel barnet kjærlighet og omsorg. Hvorfor gjør han det? Det er fordi Jehova har skapt oss mennesker slik at det er naturlig for oss å vise barna våre hengivenhet og kjærlighet. Denne kjærligheten, Sanath, er et speilbilde av den kjærlighet som Jehova har til oss.

Jehovas kjærlighet får ham til å gi oss det vi trenger for å leve

 Selv om vi ikke kjente Jehova, ville han likevel sørge for oss ved hjelp av de tingene han har skapt», sa Buddhika videre. «Det er derfor Bibelen sier i Matteus 5:45: ’Vis at dere er sønner av deres Far, som er i himlene, for han lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over rettferdige og urettferdige.’ Synes du ikke vi har stor nytte av regnet og solskinnet? Det gjør at vi holder oss i live og kan dyrke mat. Og Jehova fortsetter å gi oss det livsviktige solskinnet og regnet enten vi viser takknemlighet eller ikke. Viser ikke dette at Jehova er en kjærlig Gud? Bibelen viser faktisk at kjærlighet er Jehova Guds fremste egenskap, at han er tvers igjennom kjærlig. I 1. Johannes 4:8 leser vi at ’Gud er kjærlighet’.»

Buddhika bad så Sanath tenke på egenskapen rettferdighet. «Som en god og kjærlig far behandler du barna dine på en rettferdig måte, ikke sant? Og du lærer dem hva som er rett. Du lærer dem å vise respekt for andre og å følge leveregler som du tror vil hjelpe dem til å bli ansvarsbevisste voksne. Det er tydelig at vi mennesker setter rettferdighet høyt, både når det gjelder oss selv og familien vår. Vi ønsker at andre skal behandle oss på en rett og rettferdig måte. Hvorfor det? Også her er svaret at vi reflekterer de egenskapene vår Skaper har.»

Buddhika viste Sanath og Vasana disse skriftstedene om Jehova Gud:

  • «Alle hans veier er rettvishet. En trofasthetens Gud, hos hvem det ikke er urett.» – 5. Mosebok 32:4.

  • «Han elsker rettferdighet og rett.» – Salme 33:5.

 Ja, vi elsker rettferdighet fordi Jehova, vår Skaper, elsker rettferdighet og vi er skapt i hans bilde, det vil si skapt med mange av Jehovas egenskaper, som vi til en viss grad kan la komme til uttrykk i livet vårt. (1. Mosebok 1:27) Men Jehova har ikke latt det være opp til oss å avgjøre hva som er rettferdig og rett, og hva som ikke er det. Han har fastsatt normer og lover som han vil at hans jordiske barn skal leve etter. Det er når Guds lover blir brutt, at det skjer urettferdighet.

«Det er også noe annet som er ganske spesielt, og som jeg gjerne vil at dere skal tenke over», fortsatte Buddhika. «Visste dere at lovene i de fleste land på mange måter ligner på de lovene som ble skrevet i Bibelen for tusener av år siden?» Det overrasket Sanath og Vasana.

«Lovene i mange land forbyr for eksempel mord, tyveri og ekteskapsbrudd», sa Buddhika videre. «Lover som forbød dette, ble skrevet ned i Bibelen for over 3500 år siden. Når vi lever etter disse rettferdige normene som Jehova Gud har fastsatt, reflekterer vi Guds rettferdighet og kan leve et lykkeligere og mer tilfredsstillende liv.»

Lover mot urette handlinger reflekterer Jehovas rettferdighet

Etter at Sanath og Vasana hadde hørt på alt det Buddhika hadde sagt, forstod de at Jehova er en kjærlig Person og en rettferdig Gud. De hadde alltid ment at kjærlighet og rettferdighet var to av de viktigste egenskapene man burde vise når man har  med andre mennesker å gjøre. De hadde bestandig prøvd å være kjærlige og rettferdige mot barna sine. Nå skjønte de at disse egenskapene som betydde så mye for dem, i virkeligheten var et speilbilde av Skaperens, Jehova Guds, egenskaper.

Sanath syntes det var veldig spennende å få lære om Jehovas egenskaper. Det han lærte, fikk ham til å se på Jehova som en virkelig Person. Han begynte derfor å tenke at han kanskje burde bli flinkere til å vise at han var glad i sin kone og sine barn. Han mente at det ville være bra å etterligne Jehova ved å være kjærlig og rettferdig mot alle.

«Så fint at du tenker slik, Sanath», sa Buddhika glad. «Det er helt i tråd med det Bibelen anbefaler. Jeg har lyst til å vise deg en veldig berømt uttalelse i Bibelen.» Han slo opp i Bibelen og leste disse ordene for Sanath:

  • «Alt dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem.» – Matteus 7:12.

Buddhika sa at Jehova har mange andre fine egenskaper i tillegg til kjærlighet og rettferdighet. Sanath og Vasana ville at Buddhika skulle fortelle dem mer om Jehovas enestående egenskaper.