Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

En Gud som har uendelig stor visdom og makt

En Gud som har uendelig stor visdom og makt

Buddhika forklarte at de tingene Gud har skapt, også forteller oss noe om andre av Guds egenskaper. Han leste dette interessante verset fra Bibelen for Sanath og Vasana:

  • «Hvor mange dine gjerninger er, Jehova! Alle har du gjort i visdom. Jorden er full av det du har frambrakt.» – Salme 104:24.

«Selv de minste insektene kan lære oss noe om Jehovas visdom», sa Buddhika. «Bibelen sier for eksempel om maurene at de er instinktivt vise.»

Buddhika minnet Sanath på at det jo for eksempel finnes maur som flittig skjærer blad i mindre stykker for å ta dem med til reiret sitt. Hvordan vet de at de skal gjøre dette? De vet det fordi de er «instinktivt vise», som Bibelen forklarer. Men hvem har gjort dem slik? Hvem var det som gav maurene deres instinktive visdom? Bibelen svarer at det var Jehova, han som har skapt himmelen og jorden. – Ordspråkene 30:24, 25.

Instinktiv visdom er ikke et resultat av tilfeldigheter

«Jeg kan være enig i at skapninger som har en slik instinktiv visdom, må ha hatt en Designer og Skaper», sa Sanath.

Buddhika sa så noe som gjorde dypt inntrykk på Sanath og Vasana: «Visste dere at selve vår eksistens er avhengig av Jehovas visdom?» De lurte på hva han mente med det.

Jordens rotasjon om sin egen akse gjør at det kan eksistere liv her

Buddhika forklarte at han syntes det var utrolig fascinerende at jorden har helt ideelle betingelser for liv. Den hastigheten jorden roterer om sin egen akse med, og den hastigheten den beveger seg rundt solen med, er slik at solenergien  blir fordelt over jordens overflate på den best mulige måten. Tyngdekraften gjør at jordens livsviktige atmosfære – som består av akkurat den rette blanding av gasser – ikke forsvinner ut i verdensrommet. Samtidig er ikke tyngdekraften så stor at den hemmer vår bevegelsesfrihet. Jorden har dessuten et enormt forråd av vann, noe som er helt nødvendig for at det fortsatt skal være liv her. Og jordsmonnet er fullt av næringsstoffer som lett løses opp i vann, slik at plantene kan ta dem opp og nyttiggjøre seg dem.

«Jeg er helt sikker på at det ikke er noen tilfeldighet at alle disse tingene er slik de er», sa Buddhika. «Jeg er overbevist om at det er Kilden til uendelig visdom, Jehova Gud, som har satt i gang og opprettholder alt som er nødvendig for at det skal eksistere liv her.»

Sanath og Vasana var enig med ham og nikket taust.

Buddhika nevnte en annen av Guds egenskaper som gjorde inntrykk på dem: makt. Sanath ville gjerne se hva Bibelen har å si om Jehovas makt. Buddhika slo opp i Bibelen og leste dette verset for ham:

  • «Suverene Herre Jehova! Se, du er den som har dannet himlene og jorden ved din store kraft og ved din utrakte arm.» – Jeremia 32:17.

«Vi kan få en viss idé om Jehovas store makt og kraft ved å tenke over den kraft som solen har», sa Buddhika. «Når dere er ute en klar solskinnsdag, da kjenner dere varmen fra solen, ikke sant? Har dere noen idé om hvor stor solens kraft er?»

«Jeg vet i hvert fall at det kan bli veldig varmt her før monsuntiden», svarte Sanath, og Vasana var enig.

Han som har skapt solen, må ha enorm makt!

 Buddhika fortalte dem at han hadde lest at temperaturen i solens kjerne er omkring 15 millioner grader celsius. Hvis du kunne ta et stykke av solkjernen på størrelse med et knappenålshode og plassere det her på jorden, måtte du holde deg omkring 15 mil unna denne lille varmekilden for ikke å bli skadet! Den energimengden som solen sender ut hvert sekund, tilsvarer en eksplosjon av mange hundre millioner atombomber.

«Når solen har en så enorm kraft, hvor stor kraft og makt må ikke da Han som har skapt solen, ha?» spurte Buddhika. «Vi kan ikke engang forestille oss hvor stor makt han har. Solen er bare ett av mange beviser for at dens Skaper, Jehova, har uendelig stor makt.»

Sanath og Vasana måtte si seg enig i at alle disse fantastiske tingene ikke kan være et resultat av tilfeldigheter. Det må finnes en Skaper. De begynte å forstå at selv om Skaperen, Jehova, er en usynlig Ånd, er han en virkelig Person, og at alt han har skapt, vitner om hans kjærlighet, rettferdighet, visdom og makt, som han lar komme til uttrykk på en fullkommen måte.