Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Fred og lykke – noe alle ønsker

Fred og lykke – noe alle ønsker

Det å glede seg over et lykkelig familieliv er et normalt ønske

1–4. På hvilke måter har mange prøvd å oppnå fred og lykke? Hva har det ført til?

HVEM ønsker ikke å være lykkelig? Hvem ønsker ikke å ha god helse og få leve lenge? Hvem ønsker ikke å oppleve fred og trygghet? Dette er normale ønsker som alle har. Men dessverre er virkeligheten ikke alltid slik vi ønsker at den skulle være. Verden i dag er full av nød og elendighet. Over hele jorden blir flere og flere rammet av katastrofer, ulykker, kriger og sykdom, og det blir stadig mer kriminalitet og urettferdighet. Hvordan kan man oppnå fred og lykke?

2 De som hevder at de har et praktisk og realistisk syn på livet, mener at det er velstand og rikdom som gjør et menneske lykkelig. De føler at penger gir den beste beskyttelse. Har man penger, kan man ha et komfortabelt liv – man slipper å bekymre seg for mat og husly. Det er sant at penger kan gi en viss beskyttelse og visse fordeler. Men er velstand virkelig det som betyr mest i livet? Kan penger gi varig beskyttelse? Er materiell trygghet noe å sette sin lit til? Konkurser, finanskriser, kriminalitet, vold, kriger og katastrofer har gjort at mange har tapt hele sin formue på et øyeblikk. Utallige mennesker har hatt slike dramatiske opplevelser.

3 Andre streber etter å bli berømt og oppnå en høy sosial status. De mener at hvis de får en betydningsfull posisjon, kan de heve seg over andre og bli beundret av dem. Men uansett hvor vellykket en person måtte være, må han eller hun innse at omstendighetene raskt kan forandre seg, og at man kan miste den posisjonen man har, fra den ene dagen til den andre. Den tilfredsstillelsen som ære og berømmelse gir, varer ikke lenge. Og når en person dør, kan han eller hun ikke lenger glede seg over sin ære og berømmelse.

4 Mange føler også at livet er så kort, og at de forholdene vi mennesker lever under, er så skiftende og uforutsigbare at de bør få det de kan, ut av livet og nyte det mens de fortsatt har mulighet til det. Avkobling og underholdning har riktignok sin plass i livet. Men fører slike ting til varig lykke og tilfredshet? Hvordan føler man seg når den første spenningen har lagt seg og det hele er over? De som er opptatt av festing og moro, føler  seg ofte tomme og utslitte etterpå, noe som er med på å forsterke følelsen av at livet deres ikke har noen virkelig mening.

Kan penger gi varig fred og lykke?

5–7. (a) Hvorfor blir de som streber etter berømmelse og rikdom og er opptatt av fornøyelser og lignende, skuffet? (b) Hvilke spørsmål må vi tenke over hvis vi vil ha et meningsfylt liv?

5 Velstand, berømmelse, posisjon, fornøyelser og festing – ikke noe av dette fører til varig lykke og tilfredshet. Hvorfor ikke? Fordi de som prøver å oppnå lykke på disse måtene, ikke går i riktig retning og ikke følger de riktige framgangsmåtene. De er bare opptatt av å få oppfylt sine fysiske eller materielle ønsker. Når alt kommer til alt, sitter de igjen med det samme åndelige tomrommet og den samme lengselen og frustrasjonen som de hadde til å begynne med. De har ikke funnet virkelig tilfredshet.

6 Fugler og dyr er fornøyde når de får dekket sine fysiske behov – behovene for mat og søvn. Men for menneskene er det ikke nok å få dekket slike grunnleggende behov. Det er fordi vi til forskjell fra dyrene er utstyrt med en samvittighet. Dyrene har ikke evnen til å oppfatte åndelige ting, men det har vi mennesker. De er ikke opptatt av hva som er meningen med livet, men menneskene vil gjerne få svar på det. For at vi skal være virkelig lykkelige, må vi få dekket de behovene vi har i vårt sinn og vårt hjerte. Det spørsmålet som nå oppstår, er: Hvordan kan disse behovene bli dekket?

7 For at livet vårt skal være meningsfylt, må vi først forstå hvorfor vi er her. Opp gjennom historien har tenkende mennesker ofte spurt seg selv: «Hvor kommer vi fra? Hva er meningen med livet? Finnes det en suveren Overherre i universet? Bryr han seg i så fall om oss mennesker? Hva er hans hensikt med oss?» Dette er viktige spørsmål, men hvem kan gi oss de tilfredsstillende og riktige svarene? Kan religionen gi slike svar? La oss se.