Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Varig fred og lykke like foran oss!

Varig fred og lykke like foran oss!

1, 2. Hva er Guds rike?

JESUS lærte disiplene sine å be: «Vår Far i himlene, la ditt navn bli helliget. La ditt rike komme. La din vilje skje, som i himmelen, så også på jorden.» (Matteus 6:9, 10) Vi bør altså be om at Guds rike må komme. Men hva er Guds rike? Det er en himmelsk regjering. Jehova har utnevnt sin elskede Sønn, Jesus Kristus, til å være Konge i Riket. Hva vil dette riket gjøre for oss?

2 For over 2500 år siden inspirerte Gud sin profet Daniel til å si: «I de kongenes [de jordiske nasjonenes] dager skal himmelens Gud opprette et rike som aldri skal bli ødelagt. Og riket skal ikke bli overlatt til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle disse rikene, og selv skal det bestå til uavgrensede tider.» (Daniel 2:44) Denne profetien viser tydelig at Guds rike først må fjerne menneskenes styre, som er årsak til all den splittelsen og alle de lidelsene vi ser på jorden i dag, og at det så skal innføre et varig og fredelig styre over menneskene. Når skal alt dette skje? Vil vi få oppleve det?

3–5. Hvorfor er vi overbevist om at Guds rike snart skal løse alle problemene i verden?

3 Da Jesus var på jorden, spurte disiplene ham: «Si oss: Når skal disse ting skje, og hva skal være tegnet på ditt nærvær og på avslutningen på tingenes ordning?» Jesu svar viste at det skulle være globale kriger, matmangel, store jordskjelv og økende lovløshet. Dessuten skulle det stå fram falske religiøse lærere som skulle villede mange, hans sanne disipler skulle bli hatet og forfulgt, kjærligheten skulle kjølne hos de fleste, og det gode budskap om Guds rike skulle bli forkynt over hele jorden. (Matteus 24:3–14) Har du sett slike ting skje? Mange iakttakere har uttalt at menneskene siden den første verdenskrig brøt ut i 1914, har opplevd en tid med vanskeligheter som savner sidestykke. Filosofen Bertrand Russell skrev: «Helt siden 1914 har alle som har vært oppmerksom på tendensene i verden, vært dypt bekymret på grunn av noe som har sett ut som en skjebnebestemt og  forutbestemt marsj mot en stadig større katastrofe.» Den danske historikeren Peter Munch skal ha skrevet: «Krigens utbrudd i 1914 er det store vendepunkt i menneskehetens historie. . . . Vi [gikk] over til en ulykkenes, uhyggens og hatets tid, hvor alt var utrygghet.»

4 Dessuten har kriger, matmangel, sykdommer, jordskjelv og vold siden 1914 økt i et omfang som globalt sett er uten sidestykke. Til tross for at menneskene har kommet langt innen vitenskap og teknologi, er de sørgelig nok fullstendig hjelpeløse når det gjelder å løse disse enorme problemene. Alt dette viser uten skygge av tvil at det tegnet som Jesus kom med i forbindelse med endens tid, har vært synlig siden 1914. Jesus Kristus har begynt å herske i de usynlige himler. Vi lever i endens tid!

Vi står alle overfor et valg som gjelder liv eller død

5 Ettersom disse begivenhetene finner sted i vår tid, står vi alle overfor et valg som gjelder liv eller død. Hvilket valg er det? I forbindelse med at Jesus snakket om enden på denne verdensordning, sa han at han skulle skille mennesker av alle nasjoner fra hverandre som en hyrde skiller sauene fra geitene. Bare sauelignende mennesker – mennesker som elsker rettferdighet og aktivt støtter Guds rike – kommer til å overleve enden for denne onde verdensordningen og få glede seg over Guds rikes velsignelser for evig. – Matteus 25:31, 33.

Bare sauelignende mennesker kommer til å overleve enden for denne onde verden

6, 7. (a) Hvilke velsignelser vil Guds rike bringe? (b) Hva blir du nå oppriktig oppfordret til å gjøre?

6 Hvilke velsignelser vil Guds rike føre til for menneskene? Noe av det Riket snart skal utrette, er:

  1.  Krig, kriminalitet og vold skal bli fjernet for bestandig. – Salme 46:8, 9; Jesaja 2:4.

  2.  Det vil være likhet for alle – det vil ikke finnes diskriminering på grunn av etnisk bakgrunn, sosial status eller andre ting. – Apostlenes gjerninger 10:35; Åpenbaringen 7:9, 10.

  3.  Det kommer til å være rikelig med mat, et godt sted å bo og gledebringende arbeid for alle. – Salme 72:16; Jesaja 25:6; 65:21, 22.

  4.  Sykdom, uførhet, alderdom og død skal ikke være mer. – Jesaja 25:8; 35:5, 6; Åpenbaringen 21:4.

  5.  De døde skal bli oppreist til liv igjen. – Johannes 5:28, 29; Åpenbaringen 20:12.

  6.  Hele jorden skal bli et paradis. – Lukas 23:43; Salme 98:7–9.

 7 Jesus sa: «Dette betyr evig liv, at de stadig tilegner seg kunnskap om deg, den eneste sanne Gud, og om ham som du har utsendt, Jesus Kristus.» (Johannes 17:3) Vi håper derfor oppriktig at du skal ta deg tid til å studere Bibelen og finne ut hva du må gjøre for å få leve evig på en paradisisk jord under Guds rikes styre. Vi oppfordrer deg til å komme regelmessig sammen med Jehovas vitner. Over hele jorden er det millioner som har en levende tro, og som i enhet tilber den evige Overherre, Jehova. Du bør slutte deg til dem nå. Det er nå du bør gå til handling uten å nøle. Ikke utsett det. Ta i likhet med Jehovas vitner imot denne invitasjonen: «’Kom!’ . . . la enhver som ønsker det, ta livets vann for intet.» – Åpenbaringen 22:17.

Vil du gjøre det som må til for å oppnå varig fred og lykke?